Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/199) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Linja-autoliikenneO. A. Aho Oy
Palokankaantie 55, 69820 Räyrinki
Puh. 0207 969880
osmoaho@osmoaho.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kirsi Aho p. 0400-260999
kirsi@osmoaho.fi

3. Rekisterin nimi

Linja-autoliikenne O. A. Aho Oy:n asiakasrekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteeseen liittyvien varausten hoitaminen; vahvistaminen ja laskuttaminen sekä asiakasyhteydenpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: Nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin ja sähköposti sekä tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan luovuttamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan henkilötietoja ei julkaista eikä luovuteta kolmansille osapuolille
ilman asiakkaan suostumusta ellei kyseessä ole viranomaisen määräys,
rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot talletetaan salasanoin ja palomuurilla suojattuun atk-järjestelmään, jossa tiedot säilytetään ohjelmiston asiakaskohtaisessa tietokannassa. Tallennettuja asiakastietoja käsittelevät vain yrityksen henkilökuntaan kuuluvat, joilla on käyttäjätunnukset ja salasanat, ja joiden asemaan ja työtehtäviin mainittu käyttöoikeus kuuluu. Asiakas voi tarkastaa häntä koskevat varausjärjestelmässä olevat tiedot ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Linja-autoliikenne O. A. Aho Oy
Palokankaantie 55, 69820 Räyrinki
p. 020 7969 880 // 040 0260 999 (toimisto klo 9-16) osmoaho@osmoaho.fi